GoSoft

Programski paket GoSoft zajema vse glavne poslovne funkcije proizvodnega podjetja ali javnega zavoda. Temelji na enkratnem interaktivnem vnosu podatkov in povezavi vseh funkcij v enoviti informacijski sistem. Deluje na najbolj razširjenih operacijskih sistemih in lokalnih mrežah za osebne računalnike.

GoSoft je klasična odjemalec / strežnik aplikacija. Uporabljena podatkovna zbirka je SAP SQL Anywhere, razvojno orodje za odjemalca je Power Builder. Za spletne aplikacije je uporabljena PHP tehnologija. Na strežniku je tako lahko nameščen operacijski sistem Windows ali Linux, odjemalec pa potrebuje windows okolje (Windows XP ali novejšo različico). Spletni odjemalec pa deluje na poljubnem spletnem brskalniku.

Večina funkcionalnosti deluje v klasičnem odjemalcu:

 • materialno poslovanje
 • nabava / prodaja
 • tehnično tehnološki podatki
 • kontrola kakovosti
 • planiranje materialnih potreb
 • spremljanje proizvodnih kapacitet in opravljenega dela
 • vzdrževanje strojev in naprav
 • finančno računovodstvo in osnovna sredstva
 • obračun plač in kadri
 • analize podatkov.
   

Nekatere posebne funkcije, pa so izdelane za spletni vmesnik:

 • DMS - sistem za spremljanje dokumentacije (OCR)
 • CRP - fino načrtovanje proizvodnih virov
 • MES - zajem podatkov direktno iz NC in CNC strojev
 • projektno vodenje
 • portali
 • interno naročanje (bolnišnice)
 • sistem javnih naročil
 • evidenca uporabe delovnih oblek
 • podpora interni restavraciji
 • evidenca prisotnosti.

More integrations

Stripe

Integration Category: Payments

PayPal

Integration Category: Payments

Leanpay

Integration Category: Payments

HT PayWay

Integration Category: Payments

Braintree Local

Integration Category: Payments

Braintree

Integration Category: Payments

Bankart

Integration Category: Payments

Adyen

Integration Category: Payments

Activa NestPay

Integration Category: Payments